Polski| English

WSPARCIE W RAMACH POIG

2012-09-08

Terramap uzyskał dofinansowanie do projektu pt. „OPRACOWANIE AUTOMATYCZNEGO URZĄDZENIA DO DIGITALIZACJI OBIEKTÓW ZABYTYKOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH” realizowanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.