Polski| English

Modele 3D

Rejestrujemy (pozyskujemy geometrie) obiektów różnej wielkości – od małych detali (biżuteria, rzeźby), przez budynki i budowle po całe zespoły urbanistyczne (miasta). Technologie fotogrametryczne i pomiarowe pozwalają, nam na rejestrację najbardziej złożonych obiektów i zbudowanie na tej podstawie rzeczywistości rozszerzonej (AR). Precyzja i wierność wykonania modelu 3D zależy od samego obiektu, zastosowanej techniki oraz celu. Dysponując AR możemy dowolnie „wirtualnie” go zmieniać, generować animacje, wykonywać analizy i obliczenia inżynieryjne oraz publikować w formie interaktywnej.

Oferujemy:

  • modelowanie 3D obiektów i instalacji przemysłowych,
  • modelowanie 3D budynków i budowli,
  • modelowanie 3D zbiorów muzealnych,
  • wirtualne wycieczki,
  • animacje 2D i 3D.