Polski| English

Projekty UE

19.01.2018

Działając w imieniu Terramap spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowej usługi pod nazwą „Interaktywne metryczne panoramy 3D” dla potrzeb projektu składanego w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Termin składania ofert: 30.01.2018 roku.

Zapytanie ofertowe nr 303
Załącznik

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu było zbudowanie automatycznego, mobilnego urządzenia pomiarowego do digitalizacji obiektów niewielkich rozmiarów (do wielkości rzeźby ogrodowej) umożliwiającego pozyskiwanie i przetwarzanie danych. Dnia 30.04.2015 r. zakończono powodzeniem realizowany projekt – osiągnięto założone cele oraz wskaźniki projektu. Czytaj dalej

czytaj więcej