Polski| English

Oferta

Kartografia i GIS

Kartografia –  to dziedzina nauki o mapach, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina naszej działalności, związanej z opracowywaniem i udostępnianiem map. W naszym ofercie ...

czytaj więcej

Pomiary inżynierskie, monitoring i modelowanie 3D

Nowoczesna inżynieria wykorzystuje przy pracach konstrukcyjnych oraz budowlanych precyzyjne dane pochodzące z pomiarów geoprzestrzennych. Terramap w swojej ofercie łącząc najnowsze technologie geodezji,  fotogrametrii cyfrowej i skanowania ...

czytaj więcej

Architektura i zabytki

Wykonujemy inwentaryzacje architektoniczno-budowlane oraz opracowujemy dokumentacje 2D i 3D obiektów zabytkowych.  Dzięki stosowaniu technologii fotogrametrycznych bliskiego zasięgu i skanowania laserowego, precyzja naszych opracowań jest odzwierciedleniem rzeczywistości, ...

czytaj więcej

Rzeczywistość rozszerzona

Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality) to system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo, czyli z rzeczywistością wirtualna (ang.Virtual Reality) robimy to przy wykorzystaniu naszych informatycznych technologii obróbki obrazu. Mając ...

czytaj więcej

Katedra Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Apostoła w Toruniu

Modele 3D

Rejestrujemy (pozyskujemy geometrie) obiektów różnej wielkości – od małych detali (biżuteria, rzeźby), przez budynki i budowle po całe zespoły urbanistyczne (miasta). Czytaj dalej

czytaj więcej

Model 3D instalacji przemysłowej

Instalacje przemysłowe

Dysponujemy najnowocześniejszymi skanerami naziemnymi, co w połączeniu z tachimetrami elektronicznymi realizującymi pomiary bez sygnalizacji punktów orientacyjnych daje produkt oczekiwany przez zarządzających wszelkimi instalacjami przemysłowymi Czytaj dalej

czytaj więcej

Wawel

E- Portale

Terramap we współpracy z partnerami oferuje wykonanie elektronicznych portali internetowych dla celów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych… Czytaj dalej

czytaj więcej

Skaning laserowy wiaduktu

Budynki i budowle

Doświadczona kadra geodetów i fotogrametrów, realizuje najbardziej skomplikowane sieci osnów pomiarowych. Wykorzystujemy do tego m.in. precyzyjne stacje GPS, tak, że wyniki pomiarów mogą być rozpatrywane lokalnie lub globalnie. Czytaj dalej

czytaj więcej

Linia energetyczna01

Sieci przesyłowe.

W naszych platformach lotniczych możemy zainstalować różne detektory promieniowania elektromagnetycznego: Dla promieniowania widzialnego przedziale długości fali od 380 do 780 nm to detektorem są kamery video….. Czytaj dalej

czytaj więcej

Kopalnia odkrywkowa

Kopalnie odkrywkowe i głębinowe

Nasze technologie pomiarowe sprawdzone w praktyce, dają szybkie wyniki obliczeń objętości i masy składowanych odpadów, hałd węgla oraz innych materiałów. Wykonujemy bilanse robót ziemnych oraz obliczenia objętości mas ziemnych. W pomiarach wykorzystujemy RTK GPS oraz naziemny i lotniczy skaning laserowy….. Czytaj dalej

czytaj więcej

Mapa wektorowa

MAPY WEKTOROWE

Mapy wektorowe opracowujemy na podstawie zdjęć lotniczych, lotniczego i naziemnego skaningu laserowego, bezpośrednich pomiarów geodezyjnych lub poprzez wektoryzację plików rastrowych. Czytaj dalej

czytaj więcej

Termowizyjne zdjęcie składowiska elektrociepłowni

Składowiska i wysypiska

Wykorzystujemy detektory uczulone na różne pasma promieniowania elektromagnetycznego. Dzięki szczegółowej analizie widma potrafimy ocenić zagrożenia dla środowiska składowanych odpadów, przeanalizować kierunki spływu zanieczyszczeń z składowisk…… Czytaj dalej

czytaj więcej

Numeryczny Model Terenu z naniesionymi warstwicami

NMT i NMPT

Numeryczny Model Terenu (NMT) to cyfrowa reprezentacji ukształtowania powierzchni terenu jest on źródłem do szeregu analiz i obliczeń geoprzestrzennych…. Czytaj dalej

czytaj więcej

Ortofoto w podczerwieni

ORTOFOTOMAPA

Ortofotomapy powstają poprzez przekształcenie zdjęć lotniczych do postaci kartometrycznej. Łączą zalety zdjęć lotniczych (wierność i ilość informacji, łatwość interpretacji) i map (układ współrzędnych, skala, dokładność)… Czytaj dalej

czytaj więcej