Polski| English

Aktualności

Praca

2019-07-05

Firma Dephos Group sp. z o.o. której głównym celem jest realizacja wyspecjalizowanych usług z zakresu skaningu laserowego i fotogrametrii cyfrowej. Nasza firma poszukuje osób, których wiedza i doświadczenie mogłyby przyczynić się do rozwoju naszej organizacji i chciałyby do nas dołączyć. … Czytaj dalej

czytaj więcej

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

2019-02-25

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Terramap spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, Dephos Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie oraz ADRAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie podjęły decyzję o połączeniu spółek. Szczegółowy … Czytaj dalej

czytaj więcej

KOLEJNY PROJEKT DLA MUZEUM KL AUSCHWITZ

2012-11-08

W listopadzie 2012 nasza firma podpisała umowę z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau na realizację kolejnego projektu z zakresu inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Tym razem przedmiotem umowy są ruiny dwóch krematoriów i komór gazowych. Pomiary wykonane zostaną dwoma skanerami laserowymi, a efektem końcowym będzie zorientowana i wyrównana kolorowa chmura punktów oraz rysunki CAD z wykonanej inwentaryzacji. Czytaj dalej

czytaj więcej

INWENTARYZACJA BARAKÓW KL AUSCHWITZ

2012-09-08

Nasza oferta na wykonanie inwentaryzacji metodą skaningu laserowego i fotogrametrii naziemnej dwóch drewnianych baraków dawnego obozu KL Auschwitz została wybrana jako najkorzystniejsza. We wrześniu podpisaliśmy umowę i przystąpiliśmy do prac.
W ramach opracowania zostanie zarejestrowany stan obiektów, przekazana zostanie wyrównana chmura punktów, oraz ortoplany elewacji i poszczególnych elementów konstrukcji baraków. Czytaj dalej

czytaj więcej

WSPARCIE W RAMACH POIG

2012-09-08

Terramap uzyskał dofinansowanie do projektu pt. „OPRACOWANIE AUTOMATYCZNEGO URZĄDZENIA DO DIGITALIZACJI OBIEKTÓW ZABYTYKOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH” realizowanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

czytaj więcej

SKANUJEMY WYBRZEŻE BAŁTYKU

2012-08-20

Konsorcjum firm Apeks i Terramap podpisało z Urzędem Morskim w Szczecinie umowę na realizację projektu „Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej dla potrzeb monitoringu (edycja 2012)”. Efektem prac ma być ortofotomapa, numeryczny model terenu i numeryczny model powierzchni dla strefy o łącznej długości ponad 600 km. Czytaj dalej

czytaj więcej