Polski| English

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt POIG 1.4 Celem projektu było zbudowanie automatycznego, mobilnego urządzenia pomiarowego do digitalizacji obiektów niewielkich rozmiarów (do wielkości rzeźby ogrodowej) umożliwiającego pozyskiwanie i przetwarzanie danych. Dnia 30.04.2015 r. zakończono powodzeniem realizowany projekt – osiągnięto założone cele oraz wskaźniki projektu.

[PDF]