Polski| English

Dokumentacja stanu zachowania baraków drewnianych B154 i B159 dawnego obozu AuschwitzII-Birkenau

Zamawiający:

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

W listopadzie 2012 roku zakończyliśmy prace przy projekcie dokumentacji dwóch drewnianych baraków dawnego obozu Auschwitz II-Birkenau.
W ramach prac wykonano:
1. Naziemny skaning laserowy obiektów.
2. Cyfrowe zdjęcia kamerą fotogrametryczną.
3. Opracowanie pozyskanej chmury punktów.
4. Ortofotoplany ścian i elementów konstrukcyjnych baraków.
5. Wydruki papierowe powstałej dokumentacji.
Wykonana dokumentacja posłuży służbom Muzeum do zaplanowania prac rozbiórkowych i konserwatorskich oraz ponownego montażu baraków.