Polski| English

Inwentaryzacja Oficyny Pałacu Wincklerów w Bytomiu

Zamawiający:

Gmina Miejska Bytom

W grudniu 2012 roku wykonaliśmy naziemne skanowanie laserowe 3D pozostałości dawnego założenia pałacowego Thiele-Wincklerów przy ul. Księdza Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach. W ramach zlecenia poza rejestracją bieżącej geometrii obiektu do formy cyfrowej 3D powstała również dokumentacja w formie rzutów i przekrojów oraz widoków elewacji wykonana na podstawie chmury punktów. Zgodnie z planami Zamawiającego dokumentacja opracowana przez Terramap wykorzystana zostanie przede wszystkim jako cyfrowy rejestr stanu bieżącego i podkład do dalszych prac eksperckich mających na celu zachowanie zagrożonych całkowitym zniszczeniem zabytkowych ruin.