Polski| English

Lotniczy skaning laserowy wybrzeża Morza Bałtyckiego

Zamawiający:

Urząd Morski w Szczecinie

W okresie wrzesień – grudzień 2012 roku we współpracy z firmą Apeks wykonaliśmy lotniczy skaning laserowy wraz z opracowaniem wyników dla pasa strefy brzegowej Morza Bałtyckiego. Zasięg prac obejmował morską linię brzegową od granicy z Niemcami po Hel wraz brzegami i wyspami Zalewu Szczecińskiego o łącznej długości ponad 600km. Dla pasa o szerokości od 500m do 700m pozyskaliśmy chmurę punktów o gęstości ponad 9 pkt/m2 oraz cyfrowe zdjęcia lotnicze, na podstawie których wykonane zostały cyfrowe ortofotomapy oraz NMT (Numeryczny Model Terenu) i NMPT (Numeryczny Model Pokrycia Terenu). Opracowane dane posłużą Zamawiającemu jako podstawa do prowadzenia monitoringu strefy przybrzeżnej w granicach administracyjnych Urzędów Morskich w Szczecinie, Słupsku i Gdyni.