Polski| English

INWENTARYZACJA BARAKÓW KL AUSCHWITZ

2012-09-08

Nasza oferta na wykonanie inwentaryzacji metodą skaningu laserowego i fotogrametrii naziemnej dwóch drewnianych baraków dawnego obozu KL Auschwitz została wybrana jako najkorzystniejsza. We wrześniu podpisaliśmy umowę i przystąpiliśmy do prac.
W ramach opracowania zostanie zarejestrowany stan obiektów, przekazana zostanie wyrównana chmura punktów, oraz ortoplany elewacji i poszczególnych elementów konstrukcji baraków.