Polski| English

SKANUJEMY WYBRZEŻE BAŁTYKU

2012-08-20

Konsorcjum firm Apeks i Terramap podpisało z Urzędem Morskim w Szczecinie umowę na realizację projektu „Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej dla potrzeb monitoringu (edycja 2012)”. Efektem prac ma być ortofotomapa, numeryczny model terenu i numeryczny model powierzchni dla strefy o łącznej długości ponad 600 km.