Polski| English

Engineering: surveys, monitoring, modeling

Modern engineering, especially in terms of civil and construction works is based on precise surveying measurements.
Terramap by combining the latest surveying techniques, digital photogrammetry and laser scanning offers engineering industry the highest accuracy and detail level regardless of the type, shape, location and size of the object.

Our offer includes:

  • 3D inventory of machines, facilities and volume objects,
  • change and deformation monitoring,
  • 3D modeling and reverse engineering,
  • clash & collision detection
  • precise survey support during construction works,
  • thermovision.

Model 3D instalacji przemysłowej

Instalacje przemysłowe

(Polski) Dysponujemy najnowocześniejszymi skanerami naziemnymi, co w połączeniu z tachimetrami elektronicznymi realizującymi pomiary bez sygnalizacji punktów orientacyjnych daje produkt oczekiwany przez zarządzających wszelkimi instalacjami przemysłowymi Continue reading

read more

Skaning laserowy wiaduktu

Buildings and structures

(Polski) Doświadczona kadra geodetów i fotogrametrów, realizuje najbardziej skomplikowane sieci osnów pomiarowych. Wykorzystujemy do tego m.in. precyzyjne stacje GPS, tak, że wyniki pomiarów mogą być rozpatrywane lokalnie lub globalnie. Continue reading

read more

Linia energetyczna01

Transmission lines

(Polski) W naszych platformach lotniczych możemy zainstalować różne detektory promieniowania elektromagnetycznego: Dla promieniowania widzialnego przedziale długości fali od 380 do 780 nm to detektorem są kamery video….. Continue reading

read more

Kopalnia odkrywkowa

Open-pit and underground mines

(Polski) Nasze technologie pomiarowe sprawdzone w praktyce, dają szybkie wyniki obliczeń objętości i masy składowanych odpadów, hałd węgla oraz innych materiałów. Wykonujemy bilanse robót ziemnych oraz obliczenia objętości mas ziemnych. W pomiarach wykorzystujemy RTK GPS oraz naziemny i lotniczy skaning laserowy….. Continue reading

read more

Termowizyjne zdjęcie składowiska elektrociepłowni

Landfills and dumps

(Polski) Wykorzystujemy detektory uczulone na różne pasma promieniowania elektromagnetycznego. Dzięki szczegółowej analizie widma potrafimy ocenić zagrożenia dla środowiska składowanych odpadów, przeanalizować kierunki spływu zanieczyszczeń z składowisk…… Continue reading

read more

Tyniec

Surveying engineering

(Polski) Nasza kadra geodezyjna to doświadczeni fachowcy po Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, jednej z najbardziej renomowanych uczelni w kraju. Zespoły nasze realizowały obsługę dużych, średnich i małych inwestycji w Polsce i Europie, mamy również doświadczenia w pracy na budowach w krajach arabskich…. Continue reading

read more