Polski| English

Budynki i budowle

Doświadczona kadra geodetów i fotogrametrów, realizuje najbardziej skomplikowane sieci osnów pomiarowych. Wykorzystujemy do tego m.in. precyzyjne stacje GPS, tak, że wyniki pomiarów mogą być rozpatrywane lokalnie lub globalnie. Dzięki opracowanym technologiom, możemy monitorować przemieszczenia, przeprowadzamy automatyczne pomiary odkształceń, nawet w warunkach niebezpiecznych dla przebywania ludzi. Lokalizujemy za pomocą kamer termowizyjnych straty ciepła w budynkach i instalacjach.

 • geodezyjny monitoring budynków i budowli
  • pomiar przemieszczeń i odkształceń (osiadanie, pochylenie)
  • badanie deformacji
 • pomiar i modelowanie 3D obiektów typu:
  • chłodnie kominowe
  • maszty
  • mosty
  • torowiska
  • tunele
  • wiadukty
  • zapory
  • zbiorniki płynów, gazów, materiałów sypkich