Polski| English

Składowiska i wysypiska

Wykorzystujemy detektory uczulone na różne pasma promieniowania elektromagnetycznego. Dzięki szczegółowej analizie widma potrafimy ocenić zagrożenia dla środowiska składowanych odpadów, przeanalizować kierunki spływu zanieczyszczeń z składowisk. Monitorowanie i przedkładanie okresowych raportów wpływu ich oddziaływań na otoczenie oraz zmiany objętości dzięki zastosowanym metodom pomiaru jest dokładne i precyzyjne.

Oferujemy:

  • pomiar i wyznaczenie objętości składowanych materiałów,
  • analizy zagrożenia dla środowiska,
  • główne kierunki spływu zanieczyszczonej deszczówki,
  • monitoring zmian objętości,
  • przewidywanie zagrożeń samozapalenia się składowisk.