Polski| English

Sieci przesyłowe.

W naszych platformach lotniczych możemy zainstalować różne detektory promieniowania elektromagnetycznego: Dla promieniowania widzialnego przedziale długości fali  od 380 do 780 nm to detektorem są kamery video, aparaty fotograficzne, fotogrametryczne, które są uczulone na tą część widma. Wyniki tych obserwacji pozwalają inwentaryzować wszelkie zmiany w sieciach i ich otoczeniu. Dla promieniowania podczerwonego, które nazywane jest również cieplnym o długość fali od 800 nm do 1mm detektorem są kamery termowizyjne. Technika rejestracji promieniowania podczerwonego emitowanego przez sieci przesyłowe pokazuje, gdzie w sieciach są punkty, odcinki o podwyższonej temperaturze. Przedmioty te emitują promieniowanie o większym natężeniu i mniejszej długości, co pozwala na zdalny pomiar ich temperatury. Dzięki połączeniu danych z kamer termowizyjnych i fotogrametrycznych lub laserowego skaningu lotniczego jesteśmy wstanie zlokalizować wszelkie straty w sieciach przesyłowych. Jest to niezastąpiony produkt w firmach dbających o ekologię i dobre gospodarowanie energią.

 • fotolotnicza inwentaryzacja linii przesyłowych:
  • modele 3D sieci,
  • monitoring foto i video,
  • analizy korytarzy przesyłowych,
  • ortofotomapy,
  • lotniczy skaning laserowy,
 • mapy oraz  analizy własności i użytkowania gruntu,
 • inwentaryzacja w terenie,
 • paszportyzacja sieci i zasilenie bazy GIS.