Polski| English

Instalacje przemysłowe

Dysponujemy najnowocześniejszymi skanerami naziemnymi, co w połączeniu z tachimetrami elektronicznymi realizującymi pomiary bez sygnalizacji punktów orientacyjnych daje produkt oczekiwany przez zarządzających wszelkimi instalacjami przemysłowymi. Efektem tych prac są dane do różnych systemów GIS wizualizujące ich położenie w przestrzeni.

  • precyzyjne pomiary 3D geometrii instalacji, maszyn i urządzeń
  • modelowanie 3D (inżynieria wsteczna)
  • detekcja kolizji (wirtualne wpasowanie nowych elementów instalacji w stan istniejący)
  • monitoring odkształceń
  • trójwymiarowy model fabryki wraz z repozytorium i bazą danych