Polski| English

Kopalnie odkrywkowe i głębinowe

Nasze technologie pomiarowe sprawdzone w praktyce, dają szybkie wyniki obliczeń objętości i masy składowanych odpadów, hałd węgla oraz innych materiałów. Wykonujemy bilanse robót ziemnych oraz obliczenia objętości mas ziemnych. W pomiarach wykorzystujemy RTK GPS oraz naziemny i lotniczy  skaning laserowy. Efektem naszych prac są zobrazowania 3D oraz konkretne ilościowe wartości. Wykorzystywany przez nas sprzęt pomiarowy zapewnia wysoką wiarygodność otrzymanych wyników jak i maksymalnie krótki czas pomiaru.

Oferujemy wykonanie następujących prac:

  • inwentaryzacja z wyznaczeniem objętości:
    • hałd i składowisk,
    • urobku,
  • pomiar geometrii szybów i chodników.