Polski| English

Kartografia i GIS

Kartografia –  to dziedzina nauki o mapach, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina naszej działalności, związanej z opracowywaniem i udostępnianiem map. W naszym ofercie łączymy ją z usługami, zajmującymi się dostarczaniem informacji, które są odniesione do przestrzeni geograficznej, a zakodowane w formie cyfrowej. Dla naszych specjalistów jest to nie tylko nauka i technologia, ale też sztuka sporządzania map. W synergii z Systemami Informacji Geograficznej GIS (ang. Geographic Information System)   wprowadzamy, gromadzimy, przetwarzamy oraz wizualizujemy dane geograficzne, których wynikiem jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. My zapewniamy dostarczenie danych dla tych systemów. GIS to najlepszy sposób na interaktywne, wielopłaszczyznowe i jednocześnie bardzo szczegółowe przedstawienie informacji o przestrzeni.

Poniżej nasza oferta z zakresu kartografii i GIS.

Mapa wektorowa

MAPY WEKTOROWE

Mapy wektorowe opracowujemy na podstawie zdjęć lotniczych, lotniczego i naziemnego skaningu laserowego, bezpośrednich pomiarów geodezyjnych lub poprzez wektoryzację plików rastrowych. Czytaj dalej

czytaj więcej

Numeryczny Model Terenu z naniesionymi warstwicami

NMT i NMPT

Numeryczny Model Terenu (NMT) to cyfrowa reprezentacji ukształtowania powierzchni terenu jest on źródłem do szeregu analiz i obliczeń geoprzestrzennych…. Czytaj dalej

czytaj więcej

Ortofoto w podczerwieni

ORTOFOTOMAPA

Ortofotomapy powstają poprzez przekształcenie zdjęć lotniczych do postaci kartometrycznej. Łączą zalety zdjęć lotniczych (wierność i ilość informacji, łatwość interpretacji) i map (układ współrzędnych, skala, dokładność)… Czytaj dalej

czytaj więcej

Przykład systemu informacji geograficznej infrastruktury miejskiej

GIS

Oferta Terramap w zakresie GIS to przede wszystkim wysokiej jakości dane wektorowe i rastrowe oraz opisowe dane geoprzestrzenne stanowiące podstawowe warstwy danych każdego systemu klasy GIS. Świadczymy również usługi doradztwa w zakresie… Czytaj dalej

czytaj więcej