Polski| English

NMT i NMPT

Numeryczny Model Terenu (NMT) to cyfrowa reprezentacji ukształtowania powierzchni terenu jest on źródłem do szeregu analiz i obliczeń geoprzestrzennych.

Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) to model powierzchni terenu uzupełniony o elementy naturalne (roślinność) i antropogeniczne (budynki, budowle). Jest podstawą do opracowania cyfrowych modeli 3D np. miasta.

Terramap oferuje pozyskanie niezbędnych danych i wykonanie NMT i NMPT dla obszarów od kilku do kilkudziesięciu tysięcy kilometrów kwadratowych.

NMT i NMPT wykonujemy na podstawie zdjęć lotniczych, lotniczego skaningu laserowego, pomiarów bezpośrednich oraz poprzez pozyskanie danych z map archiwalnych.

Podstawowe zastosowania NMT to:

 

 • projektowanie prac budowlanych,
 • modelowanie zjawisk powodziowych,
 • analizy spadków i ekspozycji terenu,
 • monitoring zmian teren,
 • kalkulacja ryzyka osunięć i osuwisk,
 • projektowanie łączy radiowych,
 • optymalizacja lokalizacji elektrowni wiatrowych,
 • wyznaczanie objętości składowisk i hałd,
 • ortorektyfikacja zdjęć lotniczych,
 • wizualizacja terenu,
 • archeologia,
 • leśnictwo,
 • rolnictwo,
 • ekologia.