Polski| English

GIS

GIS (ang. Geographic Information System) System Informacji Geograficznej  jest to zbiór wiedzy, ludzi, sprzętu i oprogramowania do pozyskiwania, przechowywania, przesyłania, analizowania i wizualizacji danych przestrzennych. Przez informację przestrzenną rozumiemy każdą informację, którą możemy przypisać do konkretnego miejsca tak na ziemi jak i pod jej powierzchnią. Oferta Terramap w zakresie GIS to przede wszystkim wysokiej jakości dane wektorowe i rastrowe oraz opisowe bazy geoprzestrzenne stanowiące podstawowe warstwy danych każdego systemu GIS. Świadczymy również usługi doradztwa w zakresie wyboru rozwiązania i implementacji rozwiązań GIS w organizacji Klienta.

W celu uzyskania dalszych informacji serdecznie prosimy o kontakt.