Polski| English

MAPY WEKTOROWE

Mapy wektorowe opracowujemy na podstawie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, lotniczego i naziemnego skaningu laserowego, bezpośrednich pomiarów geodezyjnych lub poprzez wektoryzację plików rastrowych.

Dobór technologii wykonania map zależy od  dostępnych danych, wymagań  i budżetu projektu. Efektem prac są wektorowe pliki 2D/3D wraz z dołączonymi opcjonalnie plikami baz danych.

Opracowujemy mapy wektorowe z zakresu:

  • map zasadniczych i sytuacyjno-wysokościowych,
  • map ewidencji gruntów i budynków,
  • map topograficznych,
  • map hydrograficznych,
  • map geologicznych,
  • map sozologicznych,
  • map zagospodarowania przestrzennego,
  • map glebowo-rolniczych.