Polski| English

ORTOFOTOMAPA

Ortofotomapy powstają poprzez przekształcenie zdjęć lotniczych do postaci kartometrycznej. Łączą zalety zdjęć lotniczych (wierność i ilość informacji, łatwość interpretacji) i map (układ współrzędnych, skala, dokładność). Dzięki temu otrzymujemy niezastąpiony materiał do dalszych analiz i podstawę do podejmowania decyzji gospodarczych.

Oferujemy wykonanie wszystkich etapów opracowania ortofotomapy od zaplanowania misji lotniczej i wykonania zdjęć do przetworzenia zdjęć fotogrametrycznych w finalny produkt. Dzięki posiadaniu własnej platformy lotniczej, jesteśmy konkurencyjni cenowo i dostępni czasowo.

Zastosowania ortofotomap:

 • planowanie przestrzenne,
 • wizualizacja terenu i promocja,
 • monitoring i detekcja zmian,
 • analizy środowiskowe,
 • projektowanie prac budowlanych,
 • zasilenie systemów klasy GIS jako tzw. „mapa tła”,
 • dokumentacja klęsk żywiołowych,
 • mapa referencyjna do sporządzenia opracowań tematycznych,
 • kontrola jakości map i danych kartograficznych,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • poszukiwania archeologiczne,
 • samowole budowlane, nielegalne wysypiska odpadów.