Polski| English

Pomiary inżynierskie, monitoring i modelowanie 3D

Nowoczesna inżynieria wykorzystuje przy pracach konstrukcyjnych oraz budowlanych precyzyjne dane pochodzące z pomiarów geoprzestrzennych. Terramap w swojej ofercie łącząc najnowsze technologie geodezji,  fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego; wykonuje pomiary inwentaryzacyjne stanu bieżącego, niezbędne w realizacji zadań inżynierów i projektantów.

Najprostszym efektem skanowania laserowego jest tzw.”chmura punktów”, gdzie pozycja każdego z punktów jest określona w przestrzeni z dokładnością pojedynczych milimetrów. Każdy punkt ma odpowiadający położeniu kolor. Całość tej „chmury” to przestrzenny obraz skanowanego obiektu bez względu na jego rodzaj, kształt, lokalizację i wielkość.  Z nałożonymi na nią zdjęciami fotogrametrycznymi  tworzącymi teksturę wizualizuje, wirtualną kopię obiektu na najwyższym poziomie dokładności i szczegółowości. Efekt wydawany jest w postaci pliku cyfrowego, który można wykorzystać przy pracach w środowisku CAD, opublikować na stronach www lub wykorzystać zgodnie z potrzebami.

Zakres naszej oferty to między innymi:

  • rejestracja geometrii obiektów i urządzeń,
  • monitoring przemieszczeń, zmian i deformacji,
  • modelowanie 3D na podstawie wykonanych pomiarów,
  • analizy relacji 3D typu model rzeczywisty, a projekt,
  • geodezyjna obsługa procesu budowlanego,
  • termowizja.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis naszej oferty.

Model 3D instalacji przemysłowej

Instalacje przemysłowe

Dysponujemy najnowocześniejszymi skanerami naziemnymi, co w połączeniu z tachimetrami elektronicznymi realizującymi pomiary bez sygnalizacji punktów orientacyjnych daje produkt oczekiwany przez zarządzających wszelkimi instalacjami przemysłowymi Czytaj dalej

czytaj więcej

Skaning laserowy wiaduktu

Budynki i budowle

Doświadczona kadra geodetów i fotogrametrów, realizuje najbardziej skomplikowane sieci osnów pomiarowych. Wykorzystujemy do tego m.in. precyzyjne stacje GPS, tak, że wyniki pomiarów mogą być rozpatrywane lokalnie lub globalnie. Czytaj dalej

czytaj więcej

Linia energetyczna01

Sieci przesyłowe.

W naszych platformach lotniczych możemy zainstalować różne detektory promieniowania elektromagnetycznego: Dla promieniowania widzialnego przedziale długości fali od 380 do 780 nm to detektorem są kamery video….. Czytaj dalej

czytaj więcej

Kopalnia odkrywkowa

Kopalnie odkrywkowe i głębinowe

Nasze technologie pomiarowe sprawdzone w praktyce, dają szybkie wyniki obliczeń objętości i masy składowanych odpadów, hałd węgla oraz innych materiałów. Wykonujemy bilanse robót ziemnych oraz obliczenia objętości mas ziemnych. W pomiarach wykorzystujemy RTK GPS oraz naziemny i lotniczy skaning laserowy….. Czytaj dalej

czytaj więcej

Termowizyjne zdjęcie składowiska elektrociepłowni

Składowiska i wysypiska

Wykorzystujemy detektory uczulone na różne pasma promieniowania elektromagnetycznego. Dzięki szczegółowej analizie widma potrafimy ocenić zagrożenia dla środowiska składowanych odpadów, przeanalizować kierunki spływu zanieczyszczeń z składowisk…… Czytaj dalej

czytaj więcej

Tyniec

Geodezyjna obsługa inwestycji

Nasza kadra geodezyjna to doświadczeni fachowcy po Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, jednej z najbardziej renomowanych uczelni w kraju. Zespoły nasze realizowały obsługę dużych, średnich i małych inwestycji w Polsce i Europie, mamy również doświadczenia w pracy na budowach w krajach arabskich…. Czytaj dalej

czytaj więcej